"Bê-nan (tên nước, thủ đô: Poóc-tô Nô-vô)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "Bê-nan (tên nước, thủ đô: Poóc-tô Nô-vô)" tiếng anh là từ gì? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê-nan (tên nước, thủ đô: Poóc-tô Nô-vô) từ tiếng anh đó là: Benin
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.