"bền trước ánh sáng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "bền trước ánh sáng" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bền trước ánh sáng từ đó là: stable to light
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login