"bến thương thuyền" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "bến thương thuyền" tiếng anh là gì? Cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bến thương thuyền từ tiếng anh đó là: dock for mercantile marine
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.