"bên có được mang sang (trên sổ kế toán)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "bên có được mang sang (trên sổ kế toán)" tiếng anh nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bên có được mang sang (trên sổ kế toán) là: credit to be carried forward
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login