"bên có (của bảng tổng kết tài sản)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "bên có (của bảng tổng kết tài sản)" tiếng anh là từ gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bên có (của bảng tổng kết tài sản) từ đó là: assets side (of balance sheet)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login