"Béc-muy-đa (tên nước, thủ đô: Ha-min-tơn)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "Béc-muy-đa (tên nước, thủ đô: Ha-min-tơn)" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Béc-muy-đa (tên nước, thủ đô: Ha-min-tơn) là: Bermuda
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login