"bệ, tấm đế (nền, móng)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "bệ, tấm đế (nền, móng)" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bệ, tấm đế (nền, móng) từ đó là: bed-plate
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.