"bê tông xốp lưới thép" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "bê tông xốp lưới thép" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông xốp lưới thép dịch sang tiếng anh là: reinforced polymer concrete
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login