"bê tông tỷ trọng thấp" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "bê tông tỷ trọng thấp" nói thế nào trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông tỷ trọng thấp đó là: low-density concrete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.