"bê tông tươi (mới trộn xong)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "bê tông tươi (mới trộn xong)" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông tươi (mới trộn xong) dịch là: fresh concrete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login