"bê tông trộn trên ô tô" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "bê tông trộn trên ô tô" tiếng anh nghĩa là gì? Thank you so much.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông trộn trên ô tô tiếng anh là: transit mix concrete
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login