"bê tông tiền áp" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "bê tông tiền áp" nói thế nào trong tiếng anh? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông tiền áp từ tiếng anh đó là: prestressed concrete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.