"bê tông nhựa đường (hỗn hợp gồm nhựa đường+sỏi đá)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "bê tông nhựa đường (hỗn hợp gồm nhựa đường+sỏi đá)" dịch sang tiếng anh như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông nhựa đường (hỗn hợp gồm nhựa đường+sỏi đá) từ tiếng anh đó là: tar concrete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.