"bê tông nặng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "bê tông nặng" nói thế nào trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông nặng tiếng anh là: common concrete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login