"bê tông lưu động" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "bê tông lưu động" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông lưu động dịch sang tiếng anh là: flowing concrete
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login