"người cân, nhân viên cân hàng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "người cân, nhân viên cân hàng" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Người cân, nhân viên cân hàng dịch sang tiếng anh là: weigher
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login