"bê tông làm đường" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "bê tông làm đường" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông làm đường từ đó là: pavement concrete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.