"bê tông hắc ín cốt liệu nhỏ" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "bê tông hắc ín cốt liệu nhỏ" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông hắc ín cốt liệu nhỏ đó là: hot laid fine tar concrete
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login