"bê tông được tạo khí" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "bê tông được tạo khí" tiếng anh nghĩa là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông được tạo khí dịch sang tiếng anh là: aero Crete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login