"bê tông đổ ván khuôn" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "bê tông đổ ván khuôn" tiếng anh nói thế nào? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông đổ ván khuôn từ đó là: moulded concrete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.