"ngôn ngữ cấu trúc máy tính" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "ngôn ngữ cấu trúc máy tính" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ngôn ngữ cấu trúc máy tính từ đó là: computer structure language (CSL)
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.