"bê tông đá bọt" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "bê tông đá bọt" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông đá bọt dịch là: pumice concrete
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login