"bê tông đã bị tách lớp (bị bóc lớp)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "bê tông đã bị tách lớp (bị bóc lớp)" tiếng anh là từ gì? Thank you so much.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông đã bị tách lớp (bị bóc lớp) từ tiếng anh đó là: stalled concrete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.