"bê tông có thớ" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "bê tông có thớ" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông có thớ từ đó là: fibrous concrete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login