"bê tông chịu nhiệt" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "bê tông chịu nhiệt" dịch sang tiếng anh như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông chịu nhiệt dịch là: heat-resistant concrete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.