"bê tông chèn khô" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "bê tông chèn khô" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông chèn khô dịch là: dry-packed concrete
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login