"ngơ ngác" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "ngơ ngác" dịch sang tiếng anh thế nào? Thank you so much.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ngơ ngác là: dazed; bewilldered
Answered 5 years ago
Rossy

Dumbfounded / Dumbfoundedly
Answered 11 months ago
Đỗ Quang Dũng