"bê tông atfan đúc" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "bê tông atfan đúc" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bê tông atfan đúc từ tiếng anh đó là: cast asphalt concrete
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login