"bể tích nước nóng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "bể tích nước nóng" tiếng anh nghĩa là gì? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bể tích nước nóng từ tiếng anh đó là: hot water storage tank
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login