"ngành ăn uống công cộng (xã hội, tập thể)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "ngành ăn uống công cộng (xã hội, tập thể)" tiếng anh là từ gì? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ngành ăn uống công cộng (xã hội, tập thể) tiếng anh đó là: catering
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.