"bế quan toả cảng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "bế quan toả cảng" tiếng anh nghĩa là gì? Thanks.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bế quan toả cảng đó là: chính sách bế quan toả cảng The closed-door policy
Answered 4 years ago
Rossy

Bế là cúp bế : doll Quan là quan tài : coffin Tỏa là tỏa sáng : shine Cảng là ngăn cản+g : preventg Bế quan tỏa cảng dịch là : Doll conffin shine preventg
Answered 9 months ago
Ca Khia