"bể nước phân phối" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "bể nước phân phối" tiếng anh nói thế nào? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bể nước phân phối đó là: distribution reservoir
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.