"bể nước để dập tắt lửa" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "bể nước để dập tắt lửa" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bể nước để dập tắt lửa tiếng anh là: fire extinction basin
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login