"môi trường xử lý tương tác phân tán" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "môi trường xử lý tương tác phân tán" tiếng anh nói như thế nào? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Môi trường xử lý tương tác phân tán từ đó là: Distributed Interactive Processing Environment (DIPE)
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.