"bát quái" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "bát quái" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bát quái là: Eight-sign figure
Answered 5 years ago
Rossy