"máy phun sơn" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "máy phun sơn" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Máy phun sơn đó là: coating compound
Answered 5 years ago
Rossy

Máy phun tiếng anh là machine of spraying coating. Là loại thiết bị cho phương pháp phun sơn. Các lợi sơn ứng dụng phương pháp này là sơn pu gỗ

Answered 7 months ago
Nguyen Thanh Tung