"máy nén mẫu thử bêtông" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "máy nén mẫu thử bêtông" tiếng anh nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Máy nén mẫu thử bêtông đó là: crushing machine
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.