"máy đo lưu lượng kiểu bọt" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "máy đo lưu lượng kiểu bọt" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Máy đo lưu lượng kiểu bọt tiếng anh đó là: bubble flow meter
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.