hd là gì?

Cho em hỏi từ HD viết tắt của từ gì? ví dụ TV HD truyền hình HD
5 years ago
Asked 5 years ago
Biển Xanh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
HD viết tắt của High Definition: Độ phân giải cao. TV HD là TV có độ phân giải cao
Answered 5 years ago
Van Anh