"Trân trọng kính mời" Tiếng Anh dịch như thế nào?

"Trân trọng kính mời" Tiếng Anh dịch như thế nào? Vì mình muốn viết thiệp mời bạn nước ngoài đến ăn cưới. Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Minh Van

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Trân trọng kính mời bạn tham dự lễ thành hôn của ... = Request the Honour of Your Presence at the Marriage of ...
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.