"Thuận buồn xuôi gió" dịch sang tiếng anh thế nào?

Dịch giúp em câu "Thuận buồn xuôi gió" sang tiếng anh với ạ. Em cảm ơn
7 years ago
Asked 7 years ago
Kun Kun

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dịch là: It is smooth sailing.
Answered 7 years ago
Anh Thư

Swimmingly (adverb) Mình biết từ này học từ hồi cấp 3, có nghĩa là thuận buồm xuôi gió Swimmingly theo từ điển oxford advanced learner's dictionary thì có nghĩa là : without any problem and difficulties
Answered 7 years ago
Bùi Đình Đài

Found Errors? Report Us.