EBITDA nghĩa là gì

Cho em hỏi chút EBITDA là gì vậy? Viết tắt của từ gì trong tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Vuong Tram

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
EBITDA viết tắt của cụm từ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization có nghĩa là thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao.
Answered 7 years ago
Anh Thư

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Tham khảo thêm tại đây nè: http://www.investopedia.com/terms/e/ebitda.asp
Answered 7 years ago
Luu Tuan Vu

Em cảm ơn
Answered 7 years ago
Vuong Tram

Found Errors? Report Us.