SPF là gì?

Em thấy trong một số loại mỹ phẩm có chữ SPF. Vậy SPF là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Moon Girl

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Trong mỹ phẩm SPF là Sun Protection Factor - Chỉ số chống nắng. Chỉ số này liên quan đến kem chống nắng nó đánh giá khả năng chống nắng của từng loại kem bôi da.
Answered 7 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.