Standee là gì?

Cho em hỏi Standee là gì? Vì thỉnh thoảng thấy nói khu biểu diễn rất nhiều standee :(
6 years ago
Asked 6 years ago
Hue Long

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Standee là người đứng xem khi mà các ghế có người ngồi hết rồi. Thường thấy ở rạp hoặc sân bóng đá
Answered 6 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login