Standee là gì?

Cho em hỏi Standee là gì? Vì thỉnh thoảng thấy nói khu biểu diễn rất nhiều standee :(
7 years ago
Asked 7 years ago
Hue Long

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Standee là người đứng xem khi mà các ghế có người ngồi hết rồi. Thường thấy ở rạp hoặc sân bóng đá
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.