"mạng xác định" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "mạng xác định" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Mạng xác định tiếng anh là: definite network
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.