GPS là gì?

GPS là gì? GPS viết tắt của từ gì và có nghĩa là gì vậy?
9 years ago
Asked 9 years ago
Ban Căng

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
GPS viết tắt của từ Global Positioning System = Hệ thống định vị toàn cầu là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo.
Answered 9 years ago
Tuan Kiet

Please register/login to answer this question.  Click here to login