"mài giũa" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "mài giũa" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Mài giũa là: polish, file, smooth
Answered 4 years ago
Rossy

Grind
Answered 6 months ago
MinhAnh