GIS là gì?

Cho em hỏi một chú là GIS là gì? Nó viết tắt của từ nào vậy? Em cảm ơn nhiều ạ
8 years ago
Asked 8 years ago
Doan Du

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
GIS là từ viết tắt của Geographic Information System hoặc Geographical Information System. Tiếng Việt chúng ta gọi là hệ thống thông tin địa lý.
Answered 8 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login