"lý thuyết định vị (hiệu hàng)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "lý thuyết định vị (hiệu hàng)" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lý thuyết định vị (hiệu hàng) tiếng anh đó là: positioning theory
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login